Välkommen till ULI Geoforum!

ULI Geoforum är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Läs mer om oss

Offentliga åtagandet – var går gränsen?

Hur ser det offentliga åtagandet ut framöver inom geodataområdet? Vad förväntas staten och kommunerna göra? Vad förväntas näringslivet göra? I Sverige har vi nu en aktuell och färsk geodatastrategi som säger att det offentliga åtagandet för samhällets geodataförsörjning är långsiktigt, men omprövas också regelbundet så att de mest relevanta typerna av data samlas in och distribueras.

ULI Geoforum tar inte ställning, men vi vill lyfta frågan och erbjuder en mötesplats för dialog mellan de berörda parterna. Vi planerar för ett rundabordssamtal runt det offentliga åtagandet.

Läs mer om frågan 

Inspel till rapport om effekter av öppna geodata

ULI Geoforum har under sina dryga 30 år arbetat för att öka och bredda användningen av geodata, och öppna data är ett viktigt medel. Inför Lantmäteriets slutredovisning av regeringsuppdraget Effekter och konsekvenser av öppna data har ULI Geoforum bidragit med underlag. Här beskriver vi effekter av öppna geodata. 

Vi menar att staten och kommunerna har ett mycket viktigt ansvar att tillhandahålla öppna geodata för att skapa affärsmöjligheter för företag, som kan ta fram tjänster för samhällsnytta, och få till betydande effektivisering i offentlig sektor.

Läs vårt inspel om effekter av öppna geodata

 

Digitaliseringsministern till Arbeta smart 2017

Den 8–9 maj är det dags för Arbeta smart inom planering & byggande 2017 på Norra Latin i Stockholm. På konferensen tar du del av och diskuterar smarta lösningar och arbetsprocesser inom planering, byggande och förvaltning. Här är visualisering och ett effektivt och obrutet informationsflöde viktiga delar.

Våra keynotetalare är:
– Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister
– Johanna Frelin, vd, Tengbom
– Jan Helin, programdirektör, SVT

Årets konferens är ett samarrangemang mellan ULI Geoforum och BIM Alliance. Det stärker arrangemanget som ger hela perspektivet – från idé till förvaltning av den byggda miljön.

Läs mer på konferensens webbplats

Smarta städer 2017 – årets mötesplats!

Smarta städer 2017 den 22–23 november är den första nationella konferensen och mässan om smarta städer.

Drivkrafter som urbanisering, digitalisering, globalisering och hållbarhetsmål ger stora utmaningar i utvecklingen av våra städer och kommuner. På konferensen får du som deltagare de senaste rönen, inspiration och ett breddat kontaktnät som underlättar dessa utmaningar i praktiken.

Vi arbetar för fullt med programmet tillsammans med EasyFairs, med input från våra partner. Och nu kan vi avslöja de första klara talarna!

Boka in 22-23 november för att del av lösningar för smarta och hållbara städer och kommuner!

Läs mer på smartastader.com

Geodata är motorn i den smarta staden

Smarta städer är ett högaktuellt ämne i Sverige just nu och i Adtollo Magazine berättar ULI Geoforums vd Susanne Nellemann Ek om hur det skapas bättre livsmiljöer i de smarta städerna, där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. Digitalisering och position är två nyckelord. Men det förutsätter fri tillgång på högkvalitativa geodata.

– Människor kan besluta sig för att i icke kommersiellt syfte donera data från mobilen. I utbyte får de en chans att medverka med sina personliga data till underlag och påverka kommande politiska beslut. En förutsättning för att dessa tjänster ska kunna realiseras är geodata av hög kvalitet. Position är ett nyckelord och data måste göras tillgängliga, säger Susanne Nellemann Ek.

Läs hela artikeln

Nordisk konferens om visualisering av befolkningsdata

Tillsammans med vår systerorganisation Geoforum Danmark hälsar vi välkommen till en nordisk konferens om visualisering av befolkningsdata: Nordic Conference on Geodemographics den 22-23 maj i Köpenhamn.

Genom att göra geografiska analyser och visualisera data kan vi upptäcka mönster som ökar vår kunskap och gör det lättare att fatta rätt beslut. Goda exempel presenteras till exempel inom planering, migration, hälsa och socioekonomi. Konferensen lyfter också den viktiga frågan om etik/integritet och framtiden inom geodemografiska data.

Kom och få ny kunskap, inspiration och nya kontakter med andra som jobbar med befolkningsdata!

Läs mer om Nordic Conference on Geodemographics

Lennart Sjögren näringspolitisk talesperson för ULI Geoforum

Styrelsen har utsett Lennart Sjögren till näringspolitisk talesperson för ULI Geoforum. Lennart är lantmätare från KTH med en bakgrund som bland annat partisekreterare för Kristdemokraterna och utvecklingschef på Lantmäteriet. Nu är Lennart egen företagare och konsult för bolaget Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB. Han är styrelseledamot och viceordförande för ULI Geoforum sedan några år tillbaka.

Som näringspolitisk talesperson representerar Lennart ULI Geoforum och bevakar näringslivsfrågorna inom geodatabranschen. Här kan du läsa Lennarts första rapport.

Behovet och användandet av geografiska data och geografiska informationssystem ökar.

Läs Lennarts rapport

 

Välkommen till årsmöte den 9 maj på konferensen arbeta smart

Visst kommer du på ULI Geoforums årsmöte? Det hålls den 9 maj kl 16.00-17.00 i anslutning till konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 i Stockholm.

Här får du bland annat ta del av information om året som gått och ULI Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag. Och, ni får ta ställning till om föreningen ska byta namn. Styrelsen föreslår namnet Geoforum Sverige.

Boka in 9 maj och var med och påverka!

Årsmöteshandlingar och annan information finns här. Anmäl ditt deltagande till ULI geoforums kansli.

Varmt välkommen!

Vår debattartikel om öppna offentliga geodata i DN

Idag hittar du ULI Geoforums debattartikel om fördelarna med att öppna upp kartdata i offentlig sektor i DN Debatt! Vi skriver tillsammans med Stockholms Handelskammare.

Ny rapport. Offentliga myndigheter har under lång tid samlat in och registrerat kartdata som i dag är avgiftsbelagda. Om dessa data görs fritt tillgängliga kan företag skapa affärsmöjligheter och offentlig sektor kan effektiviseras. Vår rapport visar att vinsterna är i miljardklassen, skriver Susanne Nellemann Ek och Fredrik Sand.

Läs vidare på DN Debatt

Samhällsekonomisk vinst vid övergång till öppna geodata

Den 16 december publicerades resultaten av studien Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata. Forskningsstudien visar med stor säkerhet att det blir en samhällsekonomisk vinst om kartdata tillgängliggörs som öppna data. De potentiella effektiviseringsvinsterna är i miljardklassen.

Studien har gjorts på Handelshögskolan i Stockholm, på uppdrag av ULI Geoforum, och med finansiering från Vinnova och Lantmäteriet. Vi tog initiativ till studien för att förse beslutsfattare och andra intresserade med kunskap och fakta om potentialen med öppna geodata.

Läs mer om studiens resultat

Utbildningsmaterial om öppna geodata

I ett Vinnova-finansierat projekt har vi tagit fram informations- och utbildningsmaterial om öppna geodata. Här på webben kan du ta del av föreläsningar, i form av bildspel med ljud, och filmer med presentationer från Geoinfo 2015 och ett seminarium på tema öppna geodata. Dessutom finns länkar till mer information och goda exempel.

Se filmerna och ta del av föreläsningarna.

bli medlem 580 gra

Nyheter i pressen

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

twitter logo 70 linkedin logo 70 facebook logo 70 slideshare logo 265