Välkommen till ULI Geoforum!

ULI Geoforum är branschorganisationen för geodataområdet. Vi verkar för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är mötesplatsen för kompetensutveckling, omvärldsbevakning samt spännande och oväntade möten. Vi påverkar viktiga beslut och är branschens röst.

Läs mer om oss

Ljusare framtid för samhällsnytta med drönare

Den 29 november hölls den årliga drönarkonferensen Effektiv datainsamling med drönare i Stockholm. Den högaktuella frågan på allas läppar var hur drönardomen kommer att påverka samhällsbyggnadssektorns arbete, och om de nya riktlinjerna från Datainspektionen skulle göra det lättare att få tillstånd att använda drönare för samhällsnytta.

Konferensen gav deltagarna hopp om en ljus framtid. Teknikutvecklingen inom området innebär stora och snabba förändringar i branschen.

– Med drönare kan man snabbt hämta hem helt uppdaterad kartinformation och skapa verklighetstrogna 3D-modeller av till exempel redan bebyggd miljö som ska kompletteras med ny bebyggelse. På konferensen har...

Läs vidare om konferensen och Datainspektionens riktlinjer

Arbeta smart inom planering & byggande 2017

Den 8–9 maj hålls konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 på Norra Latin i Stockholm. På konferensen tar du del av och diskuterar smarta lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, byggande och förvaltning, där visualisering och ett effektivt och obrutet informationsflöde är viktiga delar.

Du har chans att bidra till programmet och berätta om spännande projekt.

Årets konferens är ett samarrangemang mellan ULI Geoforum och BIM Alliance. Det stärker arrangemanget som ger hela perspektivet – från idé till förvaltning av den byggda miljön.

Läs mer på konferensens webbplats

Öppna geodata ger vinst på minst 200 miljoner

Den 15 november presenterades resultat från forskningsstudien om de samhällsekonomiska effekterna av öppna geodata. ULI Geoforum, som är beställare av studien, menar att riksdag och kommunfullmäktige måste se till att offentlig sektor tillhandahåller öppna geodata. Studien visar att en sådan reform i Sverige är samhällsekonomiskt lönsam. 

Bostads- och digitaliseringsministern, Peter Eriksson, var på plats på konferensen Värdet av öppna geodata för att ta emot och kommentera studiens resultat.

Läs vårt pressmeddelande med ministerns uttalande.

Läs mer om resultatet

Vår debattartikel om drönardomen i Dagens Samhälle

Domen från Högsta Förvaltningsdomstolen stoppar ny digital teknik som kan sänka byggkostnader, öka bostadsbyggandet, utveckla infrastrukturen och dessutom stimulera innovativa företag. ULI Geoforum anser att regeringen måste agera och ändra lagstiftningen. Tillsammans med BIM Alliance har vi skrivit en debattartikel om detta.

Läs debattartikeln på Dagens Samhälle

ULI Geoforum kommenterar drönardomen

En ny dom sätter i princip stopp för drönare. Nu måste alla som använder kameror i sina apparater ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom beslutat att en kamera som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen. Dessa tillstånd är svåra att få och de begränsningar som kopplas till tillståndet gör att det inte fungerar praktiskt att utföra uppdrag med drönare.

Detta påverkar de företag och myndigheter som använder drönare för datainsamling. ULI Geoforum har kommenterat beslutet.

Läs våra kommentarer

Befolkningsdata på kartan

Geoforum Danmark och ULI Geoforum arrangerar en nordisk konferens om geodemografi – befolkningsdata på kartan – i Köpenhamn 22-23 maj 2017.

Som upptakt till konferensen publiceras artiklar inom ämnet i Geoforum Danmarks forskningstidskrift Perspektiv.

Är du intresserad av att hålla en presentation? Läs mer på webbplatsen för Nordic Conference on Geodemographics

Utbildningsmaterial om öppna geodata

I ett Vinnova-finansierat projekt har vi tagit fram informations- och utbildningsmaterial om öppna geodata. Här på webben kan du ta del av föreläsningar, i form av bildspel med ljud, och filmer med presentationer från Geoinfo 2015 och ett seminarium på tema öppna geodata. Dessutom finns länkar till mer information och goda exempel.

Se filmerna och ta del av föreläsningarna.

Nellemann på bloggen

Susanne Nellemann Ek är ULI Geoforums vd och kanslichef.

På ULI Geoforums blogg får du ta del av hennes omvärldsspaning och lära känna ULI Geoforum bättre. Följ bloggen som en del av din omvärldsbevakning!

Till bloggen

bli medlem 580 gra

Nyheter i pressen

nyhetsbrevet 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender