Välkommen till ULI Geoforum!

ULI Geoforum är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Läs mer om oss

Smarta städer 2017 – årets mötesplats!

Smarta städer 2017 är den första nationella konferensen och mässan om smarta städer. Denna stora mötesplats äger rum den 22–23 november på Kistamässan i Stockholm, och vår bransch står som värd.

Drivkrafter som urbanisering, digitalisering, globalisering och hållbarhetsmål ger stora utmaningar i utvecklingen av våra städer och kommuner. På konferensen får du som deltagare ny kunskap och de senaste rönen, riktlinjer, inspiration och ett breddat kontaktnät som underlättar dessa utmaningar i praktiken. Kom och ta del av lösningar för smarta och hållbara städer och kommuner! 

Vi arbetar nu för fullt med programmet tillsammans med EasyFairs (Kistamässan), med input från våra partner. Bland dem finns Fossilfritt Sverige, WWF, Lantmäteriet, Stockholms stad, Visual Sweden, Dataföreningen och Smart Built Environment.

Läs mer på smartastader.com

Arbeta smart inom planering & byggande 2017

Den 8–9 maj hålls konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 på Norra Latin i Stockholm. Nu börjar programmet ta form och de första klara talarna har avslöjats. Du kan nu också anmäla dig till konferensen.

På konferensen tar du del av och diskuterar smarta lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, byggande och förvaltning. Här är visualisering och ett effektivt och obrutet informationsflöde viktiga delar.

Årets konferens är ett samarrangemang mellan ULI Geoforum och BIM Alliance. Det stärker arrangemanget som ger hela perspektivet – från idé till förvaltning av den byggda miljön.

Läs mer på konferensens webbplats

Välkommen till årsmöte den 9 maj på konferensen arbeta smart

Nu har vi sparkat igång det nya året ordentligt och tycker att det är dags för en inbjudan till årsmötet 2017. Det kommer att hållas den 9 maj kl 16.00-17.00 i anslutning till konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 på Norra Latin i Stockholm. Ni får bland annat ta del av information om året som gått och ULI Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag. Boka in 9 maj!

Årsmöteshandlingar och annan information publiceras här senast den 9 april.

Varmt välkommen!

Befolkningsdata på kartan

Tillsammans med vår systerorganisation Geoforum Danmark arrangerar vi en nordisk konferens om befolkningsdata på kartan i Köpenhamn 22-23 maj. Konferensen lyfter fram exempel på hur vi genom att göra geografiska analyser och visualisera data kan upptäcka mönster som ökar vår kunskap och gör det lättare att fatta rätt beslut.

Vi jobbar nu med programmet som börjar ta form. Goda exempel presenteras till exempel inom hälsa, migration, planering och socioekonomi. Vi lyfter också den viktiga frågan om etik/integritet och datainsamling med sensorer som är ett hett område. 

Läs mer på webbplatsen för Nordic Conference on Geodemographics

Hur arkiverar vi geodata?

Informationsförsörjning handlar inte bara om vad som behövs här och nu, vi behöver också ha data om det som har varit, det gäller inte minst geografisk information. ULI Geoforum undersöker nu vad som ska göras för att vi ska säkra historisk geografisk information.

Förfrågningar till geodataaktörer har visat att arkiveringen inte görs systematiskt utan är av mer ad-hoc-liknande karaktär. Det gäller dataproducenter på både statlig, regional och kommunal nivå. En anledning som anges är resursbrist, och arkivering är inget som prioriteras i den dagliga verksamheten. Men det finns verksamhetsnytta i historiska data; de kan ofta vara nödvändiga underlag för framtida planering.

Läs vidare om arkiveringsfrågan

Nu satsar vi på LinkedIn

Vi börjar året med att lansera vår nya LinkedIn-sida. Här kommer du att kunna ta del av viktiga nyheter från branschen och från oss – om vårt påverkansarbete, våra blogginlägg, information om konferenser, pressmeddelanden och mycket mer.

Använd ULI Geoforums Linkedin-sida för att:
• löpande hålla dig uppdaterad om stora nyheter i branschen
• diskutera och kommentera händelser i branschen
• utöka ditt nätverk
• göra din röst hörd i aktuella frågor
• rekrytera nya medarbetare
• berätta om de som är nya på ditt jobb!

Läs mer om vår Linkedin-sida

ULI Geoforum om Lantmäteriets handläggningstider

Regeringen har beslutat om uppdrag där Lantmäteriets handläggningstider ska kartläggas och granskas för att snabba på byggprocessen.

Regeringen har gett Statskontorets i uppdrag att göra en granskning av lantmäteriverksamhetens uppdelning i flera myndigheter, en nationell och flera kommunala myndigheter. Statskontoret ska bland annat titta på om det är ändamålsenligt med denna uppdelning ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Statskontoret ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2017.

Läs våra kommentarer

 

Vår debattartikel om öppna offentliga geodata i DN

Idag hittar du ULI Geoforums debattartikel om fördelarna med att öppna upp kartdata i offentlig sektor i DN Debatt! Vi skriver tillsammans med Stockholms Handelskammare.

Ny rapport. Offentliga myndigheter har under lång tid samlat in och registrerat kartdata som i dag är avgiftsbelagda. Om dessa data görs fritt tillgängliga kan företag skapa affärsmöjligheter och offentlig sektor kan effektiviseras. Vår rapport visar att vinsterna är i miljardklassen, skriver Susanne Nellemann Ek och Fredrik Sand.

Läs vidare på DN Debatt

Samhällsekonomisk vinst vid övergång till öppna geodata

Den 16 december publicerades resultaten av studien Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata. Forskningsstudien visar med stor säkerhet att det blir en samhällsekonomisk vinst om kartdata tillgängliggörs som öppna data. De potentiella effektiviseringsvinsterna är i miljardklassen.

Studien har gjorts på Handelshögskolan i Stockholm, på uppdrag av ULI Geoforum, och med finansiering från Vinnova och Lantmäteriet. Vi tog initiativ till studien för att förse beslutsfattare och andra intresserade med kunskap och fakta om potentialen med öppna geodata.

Läs mer om studiens resultat

Vår debattartikel om drönardomen i Dagens Samhälle

Domen från Högsta Förvaltningsdomstolen stoppar ny digital teknik som kan sänka byggkostnader, öka bostadsbyggandet, utveckla infrastrukturen och dessutom stimulera innovativa företag. ULI Geoforum anser att regeringen måste agera och ändra lagstiftningen. Tillsammans med BIM Alliance har vi skrivit en debattartikel om detta.

Läs debattartikeln på Dagens Samhälle

Nellemann på bloggen

Susanne Nellemann Ek är ULI Geoforums vd och kanslichef.

På ULI Geoforums blogg får du ta del av hennes omvärldsspaning och lära känna ULI Geoforum bättre. Följ bloggen som en del av din omvärldsbevakning!

Till bloggen

Utbildningsmaterial om öppna geodata

I ett Vinnova-finansierat projekt har vi tagit fram informations- och utbildningsmaterial om öppna geodata. Här på webben kan du ta del av föreläsningar, i form av bildspel med ljud, och filmer med presentationer från Geoinfo 2015 och ett seminarium på tema öppna geodata. Dessutom finns länkar till mer information och goda exempel.

Se filmerna och ta del av föreläsningarna.

bli medlem 580 gra

Nyheter i pressen

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

twitter logo 70 linkedin logo 70 facebook logo 70 slideshare logo 265