Välkommen till ULI Geoforum!

ULI Geoforum är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Läs mer om oss

Smarta städer 2017 – årets mötesplats!

Smarta städer 2017 den 22–23 november är den första nationella konferensen och mässan om smarta städer.

Drivkrafter som urbanisering, digitalisering, globalisering och hållbarhetsmål ger stora utmaningar i utvecklingen av våra städer och kommuner. På konferensen får du som deltagare de senaste rönen, inspiration och ett breddat kontaktnät som underlättar dessa utmaningar i praktiken.

Vi arbetar för fullt med programmet tillsammans med EasyFairs, med input från våra partner. Och nu kan vi avslöja de första klara talarna!

Boka in 22-23 november för att del av lösningar för smarta och hållbara städer och kommuner!

Läs mer på smartastader.com

Digitaliseringsministern till Arbeta smart 2017

Den 8–9 maj hålls konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 på Norra Latin i Stockholm. Nu kan du kolla in programmet för båda dagarna.

Våra keynotetalare är:
– Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister
– Johanna Frelin, vd, Tengbom
– Jan Helin, programdirektör, SVT

På konferensen tar du del av och diskuterar smarta lösningar och arbetsprocesser inom planering, byggande och förvaltning. Här är visualisering och ett effektivt och obrutet informationsflöde viktiga delar.

Årets konferens är ett samarrangemang mellan ULI Geoforum och BIM Alliance. Det stärker arrangemanget som ger hela perspektivet – från idé till förvaltning av den byggda miljön.

Anmäl dig senast 7 april till lägre pris!

Läs mer på konferensens webbplats

Nordisk konferens om visualisering av befolkningsdata

Tillsammans med vår systerorganisation Geoforum Danmark arrangerar vi en nordisk konferens om befolkningsdata på kartan i Köpenhamn den 22-23 maj.

Nu har programmet släppts!

Konferensen lyfter fram exempel på hur vi genom att göra geografiska analyser och visualisera data kan upptäcka mönster som ökar vår kunskap och gör det lättare att fatta rätt beslut. Goda exempel presenteras till exempel inom planering, migration, hälsa och socioekonomi. Vi lyfter också den viktiga frågan om etik/integritet och framtiden inom geodemografiska data.

Anmäl dig innan 7 april till early-bird-pris!

Läs mer på webbplatsen för Nordic Conference on Geodemographics

Lennart Sjögren näringspolitisk talesperson för ULI Geoforum

Styrelsen har utsett Lennart Sjögren till näringspolitisk talesperson för ULI Geoforum. Lennart är lantmätare från KTH med en bakgrund som bland annat partisekreterare för Kristdemokraterna och utvecklingschef på Lantmäteriet. Nu är Lennart egen företagare och konsult för bolaget Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB. Han är styrelseledamot och viceordförande för ULI Geoforum sedan några år tillbaka.

Som näringspolitisk talesperson representerar Lennart ULI Geoforum och bevakar näringslivsfrågorna inom geodatabranschen. Här kan du läsa Lennarts första rapport.

Behovet och användandet av geografiska data och geografiska informationssystem ökar.

Läs Lennarts rapport

 

Välkommen till årsmöte den 9 maj på konferensen arbeta smart

Visst kommer du på ULI Geoforums årsmöte?

Årsmötet hålls den 9 maj kl 16.00-17.00 i anslutning till konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 i Stockholm.

Här får du bland annat ta del av information om året som gått och ULI Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag. Och, ni får ta ställning till om föreningen ska byta namn. Styrelsen föreslår namnet Geoforum Sverige.

Boka in 9 maj och var med och påverka!

Årsmöteshandlingar och annan information publiceras här senast den 9 april.

Varmt välkommen!

Vår debattartikel om öppna offentliga geodata i DN

Idag hittar du ULI Geoforums debattartikel om fördelarna med att öppna upp kartdata i offentlig sektor i DN Debatt! Vi skriver tillsammans med Stockholms Handelskammare.

Ny rapport. Offentliga myndigheter har under lång tid samlat in och registrerat kartdata som i dag är avgiftsbelagda. Om dessa data görs fritt tillgängliga kan företag skapa affärsmöjligheter och offentlig sektor kan effektiviseras. Vår rapport visar att vinsterna är i miljardklassen, skriver Susanne Nellemann Ek och Fredrik Sand.

Läs vidare på DN Debatt

Samhällsekonomisk vinst vid övergång till öppna geodata

Den 16 december publicerades resultaten av studien Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata. Forskningsstudien visar med stor säkerhet att det blir en samhällsekonomisk vinst om kartdata tillgängliggörs som öppna data. De potentiella effektiviseringsvinsterna är i miljardklassen.

Studien har gjorts på Handelshögskolan i Stockholm, på uppdrag av ULI Geoforum, och med finansiering från Vinnova och Lantmäteriet. Vi tog initiativ till studien för att förse beslutsfattare och andra intresserade med kunskap och fakta om potentialen med öppna geodata.

Läs mer om studiens resultat

Utbildningsmaterial om öppna geodata

I ett Vinnova-finansierat projekt har vi tagit fram informations- och utbildningsmaterial om öppna geodata. Här på webben kan du ta del av föreläsningar, i form av bildspel med ljud, och filmer med presentationer från Geoinfo 2015 och ett seminarium på tema öppna geodata. Dessutom finns länkar till mer information och goda exempel.

Se filmerna och ta del av föreläsningarna.

bli medlem 580 gra

Nyheter i pressen

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

twitter logo 70 linkedin logo 70 facebook logo 70 slideshare logo 265