Välkommen till ULI Geoforum!

ULI Geoforum är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Läs mer om oss

Årets geodatahändelse – Smarta städer 2017

Vi har glädjen att presentera mötesplatsen Smarta städer 2017. Vår bransch står som värd för den första nationella konferensen och mässan om smarta städer den 22–23 november på Kistamässan i Stockholm. 

Drivkrafter som urbanisering, digitalisering, globalisering och hållbarhetsmål innebär stora utmaningar, och på konferensen identifieras problemområden och lösningar för smarta och hållbara städer och kommuner. Det ger dig som konferensdeltagare riktlinjer, inspiration och ett breddat kontaktnät som underlättar för dig i dina utmaningar i jobbet.

Läs mer om Smarta städer 2017

Vår debattartikel om öppna offentliga geodata i DN

Idag hittar du ULI Geoforums debattartikel om fördelarna med att öppna upp kartdata i offentlig sektor i DN Debatt! Vi skriver tillsammans med Stockholms Handelskammare.

Ny rapport. Offentliga myndigheter har under lång tid samlat in och registrerat kartdata som i dag är avgiftsbelagda. Om dessa data görs fritt tillgängliga kan företag skapa affärsmöjligheter och offentlig sektor kan effektiviseras. Vår rapport visar att vinsterna är i miljardklassen, skriver Susanne Nellemann Ek och Fredrik Sand.

Läs vidare på DN Debatt

Arbeta smart inom planering & byggande 2017

Den 8–9 maj hålls konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 på Norra Latin i Stockholm. På konferensen tar du del av och diskuterar smarta lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, byggande och förvaltning, där visualisering och ett effektivt och obrutet informationsflöde är viktiga delar.

Du har chans att bidra till programmet och berätta om spännande projekt.

Årets konferens är ett samarrangemang mellan ULI Geoforum och BIM Alliance. Det stärker arrangemanget som ger hela perspektivet – från idé till förvaltning av den byggda miljön.

Läs mer på konferensens webbplats

ULI Geoforums medlemsbrev om föreningens satsningar

Först och främst vill vi på ULI Geoforum tacka alla medlemmar för det engagemang och intresse som ni har visat under det gångna året. Det är tack vare ert stöd som vi kan fortsätta:

  • föra fram medlemmarnas synpunkter och förslag till politiker, myndigheter och media
  • producera högkvalitativ information om det senaste från branschen och vår omvärld
  • erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte, nätverkande och kompetensutveckling.

Vi har under det gångna året arbetat mycket med det påverkansarbete som vi driver och som vi ännu starkare kommer att arbeta vidare med när vi går in i 2017.

Läs vidare och ta del av vad ULI Geoforum har jobbat med under året som gått och vad vi satsar på framöver.

Läs hela medlemsbrevet

Ljusare framtid för samhällsnytta med drönare

Den 29 november hölls den årliga drönarkonferensen Effektiv datainsamling med drönare i Stockholm. Den högaktuella frågan på allas läppar var hur drönardomen kommer att påverka samhällsbyggnadssektorns arbete, och om de nya riktlinjerna från Datainspektionen skulle göra det lättare att få tillstånd att använda drönare för samhällsnytta.

Konferensen gav deltagarna hopp om en ljus framtid. Teknikutvecklingen inom området innebär stora och snabba förändringar i branschen.

– Med drönare kan man snabbt hämta hem helt uppdaterad kartinformation och skapa verklighetstrogna 3D-modeller av till exempel redan bebyggd miljö som ska kompletteras med ny bebyggelse. På konferensen har...

Läs vidare om konferensen och Datainspektionens riktlinjer

Samhällsekonomisk vinst vid övergång till öppna geodata

Den 16 december publicerades resultaten av studien Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata. Forskningsstudien visar med stor säkerhet att det blir en samhällsekonomisk vinst om kartdata tillgängliggörs som öppna data. De potentiella effektiviseringsvinsterna är i miljardklassen.

Studien har gjorts på Handelshögskolan i Stockholm, på uppdrag av ULI Geoforum, och med finansiering från Vinnova och Lantmäteriet. Vi tog initiativ till studien för att förse beslutsfattare och andra intresserade med kunskap och fakta om potentialen med öppna geodata.

Läs mer om studiens resultat

Vår debattartikel om drönardomen i Dagens Samhälle

Domen från Högsta Förvaltningsdomstolen stoppar ny digital teknik som kan sänka byggkostnader, öka bostadsbyggandet, utveckla infrastrukturen och dessutom stimulera innovativa företag. ULI Geoforum anser att regeringen måste agera och ändra lagstiftningen. Tillsammans med BIM Alliance har vi skrivit en debattartikel om detta.

Läs debattartikeln på Dagens Samhälle

ULI Geoforum kommenterar drönardomen

En ny dom sätter i princip stopp för drönare. Nu måste alla som använder kameror i sina apparater ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom beslutat att en kamera som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen. Dessa tillstånd är svåra att få och de begränsningar som kopplas till tillståndet gör att det inte fungerar praktiskt att utföra uppdrag med drönare.

Detta påverkar de företag och myndigheter som använder drönare för datainsamling. ULI Geoforum har kommenterat beslutet.

Läs våra kommentarer

Befolkningsdata på kartan

Tillsammans med vår systerorganisation Geoforum Danmark arrangerar vi en nordisk konferens om befolkningsdata på kartan i Köpenhamn 22-23 maj 2017.

Konferensen lyfter fram goda exempel på hur vi genom att göra geografiska analyser och visualisera data kan upptäcka mönster som ökar vår kunskap och gör det lättare att fatta rätt beslut.

Vill du hålla en presentation på konferensen? Skicka in ditt förslag senast 15 januari.

Läs mer på webbplatsen för Nordic Conference on Geodemographics

Utbildningsmaterial om öppna geodata

I ett Vinnova-finansierat projekt har vi tagit fram informations- och utbildningsmaterial om öppna geodata. Här på webben kan du ta del av föreläsningar, i form av bildspel med ljud, och filmer med presentationer från Geoinfo 2015 och ett seminarium på tema öppna geodata. Dessutom finns länkar till mer information och goda exempel.

Se filmerna och ta del av föreläsningarna.

Nellemann på bloggen

Susanne Nellemann Ek är ULI Geoforums vd och kanslichef.

På ULI Geoforums blogg får du ta del av hennes omvärldsspaning och lära känna ULI Geoforum bättre. Följ bloggen som en del av din omvärldsbevakning!

Till bloggen

bli medlem 580 gra

Nyheter i pressen

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender